ثبت نام سایت 1xbet از طریق لپ تاپ 1:اگر سایت به زبان دیگری به غیر از فارسی باز شد از قسمت مشخص شده برای تغییر زبان سایت استفاده